Dit zijn wij

Iedere ouder ziet zijn kind het liefst gelukkig. Maar soms hebben kinderen het even moeilijk en lopen ze vast.

Ze hebben moeite met bepaalde situaties, zitten niet lekker in hun vel of zijn door omstandigheden uit hun evenwicht geraakt.

Puur kindercoach kan dan uitkomst bieden.

Wij zijn Cecile Delmee en Chantal Wilms.

Onze ervaring, beide als moeder van 3 meer-/hoogbegaafde kinderen, is dat het heel lastig is als je kind zich niet lekker, anders voelt. Hierdoor zijn we in een zoektocht naar passende hulpverlening terecht gekomen waarbij de juiste persoon vinden heel belangrijk is.

Dit is voor ons de reden geweest om een HBO-opleiding tot kindercoach te gaan volgen. Daarna hebben we een licentie gehaald om het Coachee spel te mogen spelen met kinderen. Hiermee wordt er op een ontspannen manier een veilige basis gelegd voor de hulpverlening.

Scholing en groei is voor ons belangrijk. Daarom blijven wij kenniscolleges volgen over hooggevoeligheid, hoogbegaafdheid, mindset, hersenontwikkeling, executieve functies, perfectionisme en faalangst.Dit doen wij

gehoord en gezien worden

Kindercoaching is een laagdrempelige vorm van hulpverlening voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4-18 jaar.

Het is oplossings- en toekomstgericht.

Wij gaan uit van de mogelijkheden, kwaliteiten en de kracht van het kind.

Ook ouders kunnen terecht voor vragen, advies of gewoon om te sparren onafhankelijk van de leeftijd van het kind.

Puur kindercoach staat voor:

 • de puurheid van het kind, het kind vanuit zichzelf
 • de pure, heldere, oprechte manier van werken

We leren kinderen nieuwe vaardigheden aan en met de juiste methodieken laten wij ze ontdekken welke krachten en kwaliteiten ze in zich hebben.

Samen oefenen we hoe deze krachten en kwaliteiten gebruikt kunnen worden in situaties die moeilijk zijn.

Ook ouders kunnen hierin handreikingen krijgen.

Voor wie

Kinderen van 4-18 jaar

Puur kindercoach is voor alle kinderen en jongeren die hulp kunnen gebruiken bij:

 • het vergroten van vertrouwen in jezelf of in anderen (faalangst)
 • zelfbeeld problemen (ik ben stom, ik ben anders)
 • concentratie en ontspanning (moeite met slapen, vol hoofd)
 • verbeteren van sociale vaardigheden
 • problemen door meer- en hoogbegaafdheid
 • verdriet (verwerken van verdriet bv. bij overlijden, scheiding of ziekte)
 • gedragsproblemen (boosheid, agressie, liegen, opstandig)
 • vastlopen in de puberteit
 • pestproblemen (gepest worden of zelf pester zijn)

Werkwijze en tarieven

Puur kennismakingsgesprek

Een vrijblijvend en kosteloos telefoongesprek (max. 15 min.) Tijdens dit gesprek gaan we samen kijken of wij de juiste hulp kunnen bieden. Het is belangrijk dat het van beide kanten klikt.

Puur intakegesprek

Als we samen het begeleiding traject aangaan, volgt er een intakegesprek met de ouder(s). Het kind is hierbij, afhankelijk van de leeftijd, in principe niet aanwezig. Het gesprek vindt bij voorkeur plaats in de thuissituatie van het kind. Het intakegesprek bedraagt maximaal 1,5 uur. Tijdens het intakegesprek worden vragen, ervaringen, wensen en verwachtingen van de ouder(s) uitgebreid besproken.

Puur coachingstraject

Hierna volgen de sessies met het kind. De sessies duren 45-60 minuten. De ouders zijn hierbij in principe niet aanwezig. Uitbreiding van het aantal sessies verloopt altijd in overleg met de ouder(s). Om een coachingstraject te laten slagen, is het belangrijk dat de ouder(s) en de omgeving het kind ondersteunen.

Puur afronding

Als afronding van het coachingstraject vindt een eindgesprek met de ouder(s) plaats.

Tarieven

 • Telefonisch kennismakingsgesprek: gratis
 • Intakegesprek: € 55,- max. 1,5 uur
 • Coaching per sessie: € 55,- 1 uur
 • Eindgesprek: € 25,- max. 1 uur

Het betreffende bedrag wordt maandelijks gefactureerd en dient binnen 14 dagen betaald te zijn.

Wanneer een sessie onverhoopt niet door kan gaan dient deze minimaal 24 uur van tevoren telefonisch of per mail te worden afgezegd. In andere gevallen wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Tijdig verzetten van een afspraak is altijd mogelijk.

De Algemene Voorwaarden en de Privacy verklaring volgens de Wet algemene verordening persoonsgegevens (AVG) zijn van toepassing op Puur kindercoach. Lees deze door alvorens je een begeleiding traject bij Puur kindercoach aangaat.

Contact

cecile delmee en chantal wilms

06 24 48 32 12

info@puurkindercoach.com

puurkindercoach

puurkindercoach

puurkindercoach.com

Wij zijn verhuisd

Nieuw adres: Kerkstraat 11, 5981 CD Panningen

kvk 65842758

IBAN NL66 RABO 0309 2715 33

Geregistreerd bij De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg lidnummer: 8931